Kultúry

Multikulturalizmus = stav spoločnosti, kde vedľa seba žijú rôzne kultúry (predstavitelia

                                   rozličných sociálnych skupín)

                               = stav spoločnosti, kde je každá kultúra rešpektovaná, uznávame jej

                                  hodnotu a právo na existenciu

                               = neznamená, že v spoločnosti sú iba rozdielne soc.skupiny, ale že v

                                  spoločnosti žijú aj rôzni postihnutí ľudia a predstavitelia rôznych

                                  náboženských skupín a homosexuáli

                               = neznamená vzájomný dialóg