OSN - Organizácia spojených národov

- je medzinárodná organizácia združujúca väčšinu štátov na Zemi, ktoré sa zaviazali spolupracovať pri podpore zásad a cieľov vytýčených v jej Charte

Myšlienka založiť svetovú organizáciu, ktorá by sa snažila o mier, vznikla na konci prvej svetovej vojny. Lídri víťazných mocností založili vo Versailles Spoločnosť národov, ktorá však počas druhej svetovej vojny zlyhala. V apríli 1945 bola vydaná Charta OSN, ktorá položila základ celej organizácii a po vzniku Charty sa 24.októbra 1945 v San Franciscu založila OSN.

- sídlo OSN je v New Yorku, na východnom brehu Manhattanu, na brehoch East River medzi 42. a 48.ulicou

- generálnym tajomníkom je od roku 2007 Kórejčan Ban Ki-Moon

- oficiálnymi jazykmi OSN sú: angličtina, ruština, francúzština, španielčina, čínština, arabčina

- 19.januára 1993 bola Slovenská republika prijatá Valným zhromaždením Organizácie spojených národov za člena OSN

sídlo OSN

Ban Ki-Moon